Història, ciència i ensenyament : actes del III Simpòsium d’Ensenyament i Història de les Ciències i de les Tècniques, Barcelona, 23-25 març 1988 / Roser Codina, Rosa Lobera, editoras